Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Stor aktivitet i skogbruket i 2016

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 11.05.2017 09:25:00
Harald Kornstad ved avvirket tømmer

​Harald Kornstad med grovt tømmer klar til henting på Sætre. Tømmeret skal brukes til lafting. Det største stokkene er 10 meter lange, har et volum på 1,1 kubikkmeter og veier nesten 900 kg.

Foto: Olav Kornstad

 

Avvirkinga i Trysil var svært høy i fjor med nesten 273 000 kubikkmeter. Bruttoverdien av tømmeret lå på drøyt 90 millioner kroner.

​Avvirkinga i fjor i Trysil er 9,4 % av den totale avvirkinga i Hedmark.

Høyeste siden 1950-tallet

- Avvirkinga har vært stabilt høy de siste fire åra. I fjor hadde vi blant de høyeste avvirkingene i kommunen siden tidlig på 1950-tallet. Selv med lave massevirkepriser lå bruttoverdien av tømmeret på drøyt 90 millioner kroner, forteller landbrukssjef Olav Kornstad.

Total verdiskaping

Gjennom verdikjeden etterpå med entreprenører, transport, sagbruks- og prosessindustri tidobles verdiskapinga, slik at tømmeret fra Trysil ga grunnlag for verdiskaping på om lag 900 millioner kroner. Gjennomsnittlig årlig avvirking etter andre verdenskrig har vært 200 000 kubikkmeter.

Stor aktivitet på de mindre skogeiendommene

- Eiendommene under 100 dekar utgjør 1 % av skogarealet og har levert 5 % av tømmeret. Og tilsvarende for alle eiendommer under 1 000 dekar så utgjør de 11 % av skogarealet, men har levert 20 % av tømmeret i fjor. Mens eiendommene mellom 1 000 og 10 000 dekar utgjør 36 % av arealet, men har levert 26 % av tømmeret, sier Kornstad.

Skogkultur

Skogkultur dreier seg om etablering og stell av ny skog. Det er helt sentralt for den langsiktige forvaltninga av skogen som ressurs og den næringsutviklinga det gir. Næringa har hatt stort fokus på skogkultur gjennom ulike prosjekter de siste åra i Trysil. Det er positiv utvikling for markbereding og planting, mens ungskogpleie har en negativ trend.

Markbereding

Det ble markberedt over 10 000 dekar som gir et godt grunnlag for etablering av ny skog, både som naturlig foryngelse og ved planting. Dette utgjør nesten en fjerdedel av all markbereding i fylket. Under våre skogforhold er dette et svært viktig hjelpetiltak.

Planting

Det ble plantet over en million planter. Så mye har det ikke vært plantet siden 1991. Plantinga utgjør 11 % av all plantinga i Hedmark, dvs. noe mer enn andelen av levert tømmer. Åmot og Trysil skiller seg imidlertid ut ved at furu utgjør en betydelig del av plantinga, for Trysil sin del nesten 20 %.

Ungskogpleie

Arealet det er utført ungskogpleie på har ligget mellom 4 000 og 6 000 dekar de siste årene. I fjor falt aktiviteten til litt over 3 000 dekar eller bare 5 % av aktiviteten i fylket. En mulig forklaring kan være arbeidskraftbehovet til den store planteaktiviteten, slik at det ikke har vært tilstrekkelig disponibel arbeidskraft til ungskogpleie.

 

Sist oppdatert: 11.05.2017 09:32:42