Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

System- og fagansvar

System- og fagansvarlige har ansvaret for fagsystemer innenfor sitt fagfelt, dette innebærer oppgaver på tvers av kommunene i SÅTE samarbeidet.

Systemansvarlige leverer systemansvar og prosjektledelse på lik linje for alle 4 SÅTE kommuner. 

Prosjektgjennomføring i SÅTE IKT baserer seg på Prince2 rammeverket. De fleste av våre systemansvarlige er sertifisert på Prince2

Om Prince2

For systemer i driftsfase koordinerer system- og fagansvarlige samarbeidsgrupper på tvers av kommunene. Erfaringsutveksling og deling av informasjon gir økt kompetanse og styrker oss i dialog med leverandører og samarbeidspartnere. 

Systemer og systemansvarlige i SÅTE IKT:

Systemer og ansvar
System  Fagområde Systemansvarlig/fagansvarlig
ACOS CMS Nettsider Solfrid Lillemo
Bibliofil Bibliotek Solfrid Lillemo
eByggesak Plan, bygg, eiendom Agita Freimane
Elements Sak/arkiv Solfrid Lillemo
Feide Skole Heidi Anette Vestli
Gemini VA Plan, bygg, eiendom Agita Freimane
GISLINE Plan, bygg, eiendom Agita Freimane
Kommune -TV Kommune -TV Solfrid Lillemo
Kommunekart Plan, bygg, eiendom Agita Freimane
KOMTEK Plan, bygg, eiendom Agita Freimane
Moodle Skole Heidi Anette Vestli
Pedagogisk programvare Skoleverk Andre Baltzer Baltzersen
Profil Pleie og omsorg Siv Stenseth
Sensio Velferd Velferdsteknologi Silje Haugan
Speedadmin Kulturskole Solfrid Lillemo
SystemX Legesenter Heidi Anette Vestli
UBW Agresso Økonomi Louise Eriksson
Visma Familia Sosial Heidi Anette Vestli
Visma Flyktning Flyktning Solfrid Lillemo
Visma Flyt Barnehage Barnehage Louise Eriksson
Visma Flyt Skole Skole Heidi Anette Vestli
Visma HRM Lønn/personal Siv Stenseth
Visma Ressursstyring Pleie og omsorg Siv Stenseth
Visma Sikker Arkiv Sak/arkiv Heidi Anette Vestli
Visma Velferd Sosial Heidi Anette Vestli
Visma Voksenopplæring Skole/flyktning Solfrid Lillemo
Webcruiter Lønn/personal Siv Stenseth
Winmed Helsestasjon Louise Eriksson
Til toppen