Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysils innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.06.2016 16:06:10
Satelittfoto av Vestbyvegen fra Google Maps

​Politikerne i Trysil mener det haster mest med fast dekke på Vestbyvegen fra Håvi til Vestby og deretter Flendalsvegen fra Buflodgrenda til Bryn.

Satelittfoto av Vestbyvegen fra Google Maps

Politikerne prioriterer fylkesvegene til Vestby, Flendalen, Ljørdalen, Osensjøen vest og gang- og sykkelveg sør for sentrum i perioden 2018-2021.

​Det er hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift som har behandlet handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.

Enige

De fattet dette vedtaket enstemmig:

Trysil kommune prioriterer følgende tiltak langs følgende strekninger i handlingsprogram for fylkesveger:

  1. Utbedring av fylkesveg 563 Vestbyvegen på strekningen Håvi-Vestby
  2. Utbedring av fylkesveg 572 Flendalsvegen på strekningen Buflogrenda-Bryn 
  3. Fullføring av fylkesveg 564 til Ljørdalen
  4. Etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 572 Bygdervegen på strekningen Trysilelva camping-Øråneset camping
  5. Utbedring av fylkesveg 562 Osensjøen vestside

Tillegg

I tillegg forventer politikerne med bakgrunn i at Trysil er en av de to kommunene i Hedmark med flest kilometer grusveg, at Flendalsvegen påbegynnes før Vestbyvegen er ferdig. De ber også om at man får i gang en dialog om lyskryss ved innkjøringa til sentrum der fylkesveg 26 går ut i Vestbyvegen. Og til slutt mener de at Statens vegvesen må koordinere tiltak på den norske siden av riksgrensen med svenske vegmyndigheter med tanke på en mulig kommende stor flyplass.

Hele vedtaket og rådmannens saksutredning med begrunnelse for de enkelte tiltakene finner du til høyre. Der ligger også framdriftsplanen som ender opp med vedtak i Hedmark fylkesting i juni 2017.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.04.2017 12:43:44