Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket andre halvår 2023, er 31. desember.

Meld inn målerstanden digitalt her

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver og skal blant annet:

  • gi samfunnsmedisinske råd i kommunens folkehelsearbeid.
  • ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne.
  • kunne fatte hastevedtak innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.
  • være en del av kommunens kriseledelse.

Kontakt oss

Hanna Rydløv
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 45 10 44 35
Til toppen