Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder.

Direkte under seg har kommunedirektøren:

 • tre kommunalsjefer for henholdsvis:
  • helse, omsorg og sosial
  • oppvekst og kultur
  • forvaltning og teknisk drift
 • næringssjef
 • IKT-leder
 • lederne for tre stabsfunksjoner henholdsvis:
  • HR-leder
  • økonomisjef
  • avdelingsleder for kommunikasjonsavdelingen

Kontakt oss

Jan Sævig
Kommunedirektør
E-post
Telefon 907 24 937
Bjørn Myhre
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 474 72 943
Til toppen