Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

1. februar: Søknadsfrist i viltfondet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.01.2021 07:30:00
Jegere og hund med felt elg

​Fellingsavgifter på elg er den viktigste inntektskilden til Trysil kommunale viltfond. Pengene kan bare brukes til viltformål. Søknadsfristen er 1. februar.

Foto: Runa E. Skyrud

​Fristen for å søke om midler fra Trysil kommunale viltfond er 1. februar.

Inntektene utgjøres i hovedsak av årlige fellingsavgifter på elg. Midlene er øremerket til viltformål.

Søknad

Kommune, interkommunale organer, institusjoner, organisasjoner, lag og privatpersoner kan søke tilskudd fra fondet. Søknader - bruk skjemaet under Mer informasjon - sendes på e-post til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 1. februar. 

Kun viltformål

- Siden 2001 har alle kommuner i Norge opprettet et kommunalt viltfond. I forskrift av 15. mai 2011 om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, slås det fast at formålet med kommunale viltfond er å skape et økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Viltfondet er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål, så det kan ikke benyttes til andre formål, sier rådgiver natur- og miljøforvaltning Øivind Løken.

Aktuelle tiltak

Kommunale viltfondsmidler kan brukes til:

  • tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i Trysil og nabokommuner
  • å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i Trysil
  • tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt

Faller utenom

Kommunale viltfondsmidler kan ikke brukes til:

  • kommunal administrasjon av viltforvaltningen, som for eksempel faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser og reiser
  • å erstatte skader voldt av vilt
  • skuddpremier

180 000 kroner

- Fondets inntekter skal blant annet omfatte offentlige fellingsavgifter på elg. Som en av landets største elgkommuner vil Trysil kommune disponere et betydelig beløp hvert år til lokal viltforvaltning. For jaktsesongen 2019/2020 var innbetalt fellingsavgift på cirka 180 000 kroner. Det ser ut til å bli cirka samme beløp for sesongen 2020/2021. En stor andel av midlene går med til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Men får igjen en pott som kan fordeles på andre vilttiltak i 2021, sier Øivind.

Eget søknadsskjema

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandler søknadene som kommer inn. Det er de som disponerer viltfondsmidlene siden de også har det politiske ansvaret for den kommunale viltforvaltningen. Retningslinjer for bruken av fondet og søknadsskjema finner du under Mer informasjon.

Lurer du på noe? Da kan du ringe eller sende e-post til Øivind Løken - kontaktinfo finner du under Kontakt oss.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 12.01.2021 10:34:56