Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

Brøyte- og strømannskaper på kommunale veger

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 02.12.2020 10:45:00
Traktor med plog i snø

Kjøreveger skal brøytes når det er kommet 6 cm våt eller 8 cm tørr snø.

Foto: Atle Fredheim, Trysil kommune 

Her er en oversikt over de som brøyter og strør kommunale veger og plasser i vinter.

​Hvem som brøyter og strør hvor, finner du i oversikten under Mer informasjon. Kontaktperson er fagleder veg Weronica Snerten på tlf. 97 61 23 21.

OBS! Dette gjelder kommunale veger og plasser.

  • Alle som har  meldinger om riksveg 25 i Trysil, skal ringe Statens vegvesens vegtrafikksentral på tlf. 175.
  • For meldinger om fylkesvegene som Svevia har vedlikeholdet på (se lenken over), ring 40 00 91 00.

Brøyte- og strøregler

Dette er reglene de som er innleid til å brøyte og strø kommunale veger og plasser, skal forholde seg til:

  1. Snømengden skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner.
  2. Gangveger skal brøytes på et tidspunkt slik at de gående ikke velger å benytte kjørebanen og/eller når det har kommet 5 cm.
  3. Brøyting av kjøreveger iverksettes når det er kommet 6 cm våt eller 8 cm tørr snø eller på et tidspunkt slik at en tilstreber at det ikke på noe sted i roden blir mer enn 8 cm våt snø eller 10 cm tørr snø (gjelder også fonner).
  4. Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøfall eller snøopplegg hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner.
  5. Maksimal syklustid for gjennombrøyting er 3,5 timer (framkommelig).
  6. Ved snøfall etter endt skoletid mot høytid kan brøyting ved skoler og barnehager utsettes til natt før skolestart etter høytid.
  7. Strøing iverksettes når godt vinterskodde biler vil få problemer med framkommelighet, eller ved utkommandering av kommunalt ansatte. I noen tilfeller er det tilstrekkelig at kun kryss, kurver og bakker strøs. Noen ganger kan strøing bli utført av kommunalt materiell/mannskap. Innleid brøytekontraktører vil da bli varslet. 
Sist oppdatert: 02.12.2020 10:49:53