Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Ledige jobber

Det er stadig ledige jobber i Trysil, både i kommunen og privat næringsliv.

Bilde av fire yrker - Klikk for stort bilde

Akkurat nå har vi lyst ut disse kommunale stillingene:

  • Lærer på Vestre Trysil oppvekstsenter, søknadsfrist 13. juni
  • Kulturskolerektor, søknadsfrist 15. juni
  • Kulturskolelærere, søknadsfrist 15. juni
  • Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege, søknadsfrist 22. juni
  • Lærere på Innbygda skole, søknadsfrist 
  • Sommervikarer i sektor for helse og mestring, søknadsfrist 1. juli
  • Tilkallingsvikarer i barnehagene, søknadsfrist 31. juli med fortløpende tilsetting
  • Tilkallingsvikarer på Innbygda skole, søknadsfrist 31. juli med fortløpende tilsetting
  • Tilkallingsvikarer i sektor for helse og mestring, søknadsfrist 31. august med fortløpende tilsetting

Pleie og omsorg

Som andre kommuner i landet, trenger vi hele tida flere varme hender og hjerter i sektor for helse og mestring som består av Trysil bo- og aktivitetssenter, enhet for hverdagsmestring og enhet for psykisk helse. Dersom du har lyst til å jobbe med mennesker som trenger deg, og vi ikke akkurat nå har lyst ut ledige stillinger i sektoren, er du velkommen til å sende oss en forespørsel på postmottak@trysil.kommune.no.

Til toppen