Korona

Ingen har testet positivt på korona i Trysil denne uka.
Se oppdatert koronainformasjon

Vi er snart ferdige med første dose til siste gruppe, friske i alderen 25-39 år.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Tildelingene fra kommunal kompensasjonsordning

Totalt 9 273 170 kroner er tildelt 80 Trysil-bedrifter.

Tusenlapper - Klikk for stort bilde Norges Bank Trysil kommune fikk om lag 9,4 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunal kompensasjonsordning over to tildelinger: Først cirka 1,7 millioner kroner og så cirka 7,7 millioner kroner.

Første runde

I første runde fikk vi inn søknader fra hele 61 bedrifter. Mange bedrifter kvalifiserte seg til det maksimale beløpet, 70 000 kroner, noe som gjorde at det initiale tilskuddet ikke var stort nok. Det ble avklart med formannskapet at det kunne tas midler fra den andre tildelingen og supplere den første. Alternativt kunne vi ha anmodet disse 61 bedriftene å søke på nytt.

Hjelpe flest mulig

- De fleste som hadde søkt ble så behandlet i henhold til kriteriene. Noen måtte dessverre vente noe på grunn av manglende dokumentasjon eller svært uklare søknader. Fremfor å avvise en del svake søknader, fikk de anledning til å forklare seg på nytt. Vi må virkelig berømme den bistanden regnskapsbedriftene i Trysil har gitt, sier næringsrådgiver Bjørn Olsen. Det har vært veldig mange telefoner frem og tilbake mellom de ulike aktørene for å hjelpe flest mulige bedrifter gjennom søknadsprosessen.

Runde to

Parallelt med sluttbehandlingen av runde en, ble runde to initiert. Her ble det maksimale tilskuddsbeløpet løftet til 300 000 kroner. Svært mange av de 61 bedriftene fikk anledning til å supplere sine søknader siden de hadde søkt på et annet grunnlag. Dette for å unngå at de måtte søke helt på nytt. Samtidig kom det inn søknader fra ytterligere 26 bedrifter til runde to.

Mange søknader

- Vi fikk heldigvis en større pott til utdeling i runde to. Dette har vært litt av en jobb, først å lage tildelingskriterier og så videre rettlede søkere og behandle de søknader som har kommet inn. Bjørn Olsen og næringsavdelingen har måttet behandle hele runde to, for å se den totale sammenhengen, før endelig tildeling kunne skje. Dette for å sørge for at hele rammen ble delt ut, samtidig som denne heller ikke kunne overskrides. Det er lagt ned mye arbeid i denne jobben da dette er midler som skal fordeles på en slik måte at de skal treffe de bedrifter som har hatt utfordringer gjennom covid-19 på en god måte og det skal virke objektivt og så rettferdig som mulig, sier kommunedirektør Jan Sævig.

Maksimalt tilskudd

- Da vi var ferdig, og alle søknadene var behandlet så rettferdig som vi mente det var mulig å få til, var summen av mulig tildeling passert 9,4 millioner kroner med svært stor margin. Det måtte derfor avkortes noe, og valget ble at alle tilskudd over 70 000 kroner ble avkortet med 30 %. Det betyr at de som har fått 231 000 kroner har fått et maksimalt tilskudd, opplyser Bjørn.

Behandlingen

Det blir fort komplisert å redegjøre for alle de vurderingene som er gjort underveis. Til det er variasjonene i de ulike søknadene fra de 87 bedriftene for store, men kjernen er at det har blitt kompensert for merkostnader og/eller tap på grunn av smitteverntiltak. Samtidig er det blitt tatt hensyn til annen statlig kompensasjon, slik at vi har kunnet prioritere de som har falt helt eller delvis utenom de generelle kompensasjonsordningene - og dermed på best mulig måte kan oppnå hensikten med å være en kommunal ventilordning.

Avslag

Noen bedrifter har fått avslått. Dette fordi de enten har falt utenom de prioriterte bransjene, har fått dekt merkostnader og/eller tap via andre generelle kompensasjonsordninger eller at de ikke har forretningsadresse i Trysil.

Tilskuddene

Her er oversikten over hvor mye hver enkelt bedrift er tildelt.

Kontakt oss

Bjørn Olsen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 404 11 963
Til toppen