Søk om SMIL-midler

Vi har igjen midler på årets pott til SMIL-tilskudd. Søknadsfristen er 15. september.

Laftet grisehus - Klikk for stort bildeRestaurering av gamle jordbruksbygninger som dette grisehuset, kan få SMIL-midler. Monica Kilde, Trysil kommune

Landbruksveileder Monica Kilde oppfordrer søkere til å skaffe seg nødvendig dokumentasjon i god tid. Det kan f.eks. være kostnadsoverslag fra entreprenører og håndverkere som innebærer en kvalitetssikring av tallene som legges til grunn når søknaden skal behandles. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å innhente uttalelse fra kulturvernmyndighetene.

Formål

Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd gis til tiltak som går ut over det som forventes som del av den vanlige jordbruksdriften.

Hvem kan søke

Du må eie eller leie en landbrukseiendom. Vilkåret for å kunne søke om SMIL-midler er at drifta på eiendommen oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Du må søke via Altinn.

Gå til søknadsskjema

Gå til mer informasjon om ordningen

Til toppen