Regler for folkets spørretime i kommunestyret

Kommunestyret har vedtatt reglement for folkets spørretime i kommunestyret.

Stine Akre og Erik Sletten - Klikk for stort bildeVaraordfører Stine Akre og ordfører Erik Sletten inviterer Trysils innbyggere til å stille spørsmål til politikerne. Ramona Nordnes, Trysil kommune


Folkets spørretime er første sak på dagsorden i hvert kommunestyremøte unntatt i budsjettmøtene og i ekstraordinære møter. Hovedregelen er at spørsmålsstilleren selv skal lese opp spørsmålet fra talerstolen i kommunestyret. Alle kommunestyremøtene våre begynner kl. 9 og sendes live og i opptak på kommune-TV.

 

Vedtatt reglement

Kommunestyret vedtok dette reglementet 20. september 2022. Den største endringen fra det forsøksvise reglementet vi hadde, er at spørsmål må sendes inn senest ti arbeidsdager før møtet.

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil en 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen. Ordningen gjelder ikke på møter der kommunestyret behandler budsjett/handlingsplan og heller ikke på ekstraordinære møter.
 2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller spørretimen ikke benyttes fullt ut, starter møtet med eventuelt program og behandling av saker i henhold til saksliste.
 3. Alle som er bosatt i kommunen, kan stille spørsmål til kommunestyret ved ordføreren. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren skriftlig senest ti arbeidsdager før. Spørsmålene skal som
  hovedregel leses opp av spørsmålsstilleren i møtet.
 4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjonen, tas ikke opp i spørretimen, men oversendes til administrasjonen. Slike spørsmål og administrasjonens svar refereres som referatsaker i kommunestyret.
 5. Spørsmålene skal være korte. Ordføreren kan gi anledning til replikker. Spørsmål som stilles om saker som er oppført på sakslista blir avvist, men kan besvares etter at saken er behandlet.
 6. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
 7. Oppstår det tvil om forståelsen av dette reglementet, avgjør ordføreren hvordan det skal tolkes. Om 1/3 av organets medlemmer ikke er enige i ordførerens avgjørelse, kan medlemmene forlange at kommunestyret avgjør saken i neste møte med spørretime.
 8. Spørsmål og svar i spørretimen skal protokolleres.
 9. Spørretimen avholdes i åpent møte, dersom ikke annet følger av taushetsplikt eller andre hensyn i henhold til lovverk.

Skaper engasjement

- I folkets spørretime kan innbyggerne våre komme med innspill og spørsmål til politikerne og få oppmerksomhet rundt saker de brenner for. Flere har benyttet anledningen og vi håper enda flere griper den, sier ordfører Erik Sletten. I hovedsak er det han som svarer på spørsmålene, men han kan overlate til andre å svare. 

- Folkets spørretime er et lavterskeltilbud til innbyggerne våre, sier varaordfører Stine Akre.

Hvem kan stille spørsmål?

Alle som er bosatt i Trysil kommune, unntatt kommunestyrets medlemmer, kan sende inn spørsmål til folkets spørretime.

- Det er bra hvis folk tar opp helt nye saker som gjør at vi løfter blikket på nytt. Kanskje kan folkets spørretime også blir en god rekrutteringsarena for nye politikere, sier Erik.

Frist for å sende inn spørsmål

Hvis du ønsker å stille spørsmål til politikerne, er det fint om du bruker det digitale skjemaet vårt. Eventuelt kan du sende spørsmålet/innspillet ditt til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eller du kan levere det på servicetorget i Trysil rådhus. Fristen for å sende inn spørsmål er ti arbeidsdager før hvert kommunestyremøte. 

Sjekk kommunestyrets møtekalender

Gå til digitalt innsendingsskjema

Kontakt oss

Erik Sletten
Ordfører
E-post
Telefon +47 90 16 71 35
Stine Akre
Varaordfører
E-post
Telefon +47 97 50 63 50
Til toppen