Kommunen støtter lokale utgivelser

Trysil kommune har et eget bokfond. Pengene kommer fra salg av Trysilboka og andre kommunale utgivelser.

Trysilbøkene bind 1-9 - Klikk for stort bildeDet er kommunestyret som behandler søknader om tilskudd fra Trysil kommunes bokfond. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune
Pengene på bokfondet skal brukes som tilskudd til lokale utgivelser - bøker eller annet - som dokumenterer, bevarer og/eller formidler Trysils lokalhistorie og kulturarv. Ved inngangen til 2022 var fondet på 323 000 kroner.

Disse har fått

Så langt har vi gitt disse tilskuddene:

  • 20 000 kroner til Søre Trysil Historielag og Tørberget Historielags bok om den skogfinske kulturen i Trysil
  • 20 000 kroner til Trysil kunstforenings bok om Bjarne Rundfloen - skogens maler
  • 40 000 kroner til kulturprosjektet Tryskogs bok om industriutviklinga i Trysil med Trybo og Trysilhus 
  • 25 000 kroner til Tove Lans Pedersens hefte om gamle sangleker og småmoro fra Østre Trysil

Saksbehandling

Det er ingen søknadsfrist. Kultursjefen behandler søknader fortløpende. Men siden de skal gjennom både hovedutvalg for oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyre, synes hun det er lurt å sende inn søknaden senest 20 dager før neste hovedutvalgsmøte. Både privatpersoner, lag og foreninger og andre kan søke.

Søknaden

Bruk helst det digitale søknadsskjemaet vårt. Du kan også sende søknaden til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Du må beskrive prosjektet ditt, oppgi budsjett og finansieringsplan og hvor mye du søker om i tilskudd fra bokfondet. 

Gå til digital søknad

Se hovedutvalg for oppvekst og kulturs møteplan

Kontakt oss

Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
E-post
Telefon 905 15 159
Til toppen