Fritidsstipend for barn og unge

Vi har nå igjen 48 000 kroner som vi kan gi som fritidsstipend til barn og unge.

Beina til skater og fotballspiller på henholdsvis skatebrett og fotball - Klikk for stort bildeVi prioriterer barn og unge i skolealder når vi behandler søknader om fritidsstipend. Illustrasjonsfoto

Kommunestyret bevilget 140 000 kroner til ordningen i år.

Alle foresatte som ikke klarer å dekke utgiftene til de fritidsaktivitetene barna ønsker å være med på, enten fra egen lommebok, eller med økonomisk bistand fra NAV, kan søke. Barna må ha bostedsadresse i Trysil i Folkeregisteret.

Ingen kan regne med å få stipend til mer enn én aktivitet per barn. Stipendet kan brukes til for eksempel kontingenter, lisenser, cuper og liknende, og i noen tilfeller til utstyr.

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknadene fortløpende. Bruk helst det digitale søknadsskjemaet vårt der du logger deg inn med ID-porten.

Hent søknadsskjema for fritidsstipend

Les mer om fritidsstipendet

Kontakt oss

Beathe Helen Sande
Rådgiver oppvekst
E-post
Telefon 474 56 499
Til toppen