Folkets spørretime i kommunestyret

Fristen for å sende inn spørsmål til folkets spørretime i kommunestyret 20. september er torsdag 15. september.

Stine Akre og Erik Sletten - Klikk for stort bildeVaraordfører Stine Akre og ordfører Erik Sletten inviterer Trysils innbyggere til å stille spørsmål til politikerne. Ramona Nordnes, Trysil kommune
Folkets spørretime er første sak på dagsorden i hvert kommunestyremøte unntatt i budsjettmøtene og i ekstraordinære møter. Det settes av inntil 30 minutter til folkets spørretime. Hovedregelen er at spørsmålsstilleren selv skal lese opp spørsmålet fra talerstolen i kommunestyret. Alle kommunestyremøtene våre begynner kl. 9 og sendes live og i opptak på kommune-TV.

Skape engasjement

- Vi har innført folkets spørretime slik at innbyggerne våre kan komme med innspill og spørsmål. Vi inviterer deg til å komme med spørsmål til politikerne og få oppmerksomhet rundt saker du brenner for. Vi ønsker å bidra til engasjement og mer nærhet til alle folkevalgte. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål, som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjonen, blir sendt dit, sier ordfører Erik Sletten. 

I hovedsak er det han som svarer på spørsmålene, men han kan overlate til hovedutvalgslederne å svare. 

Hvem kan stille spørsmål?

Alle som er bosatt i Trysil kommune, unntatt kommunestyrets medlemmer, kan sende inn spørsmål til folkets spørretime.

- Det er bra hvis folk tar opp helt nye saker som gjør at vi løfter blikket på nytt. Kanskje kan folkets spørretime også blir en god rekrutteringsarena for nye politikere, sier Erik.

- Tanken vår er at dette skal være et lavterskeltilbud til innbyggerne våre, sier varaordfører Stine Akre.

Frist for å sende inn spørsmål

Hvis du ønsker å stille spørsmål til politikerne, er det fint om du bruker det digitale skjemaet vårt. Eventuelt kan du sende det til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eller du kan levere det på servicetorget på Trysil rådhus. Fristen for å sende inn spørsmål er to virkedager før hvert kommunestyremøte. I praksis vil det si torsdagen før møtet.

Sjekk kommunestyrets møtekalender

Gå til digitalt innsendingsskjema

Foreløpig reglement

- I løpet av våren vil det bli utarbeidet retningslinjer for folkets spørretime i Trysil, men i de første møtene kommer vi til å benytte samme regelverk som en del andre kommuner har, opplyser kommunedirektør Jan Sævig.

Dette er det foreløpige reglementet:

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil en 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen. Ordningen gjelder ikke ved kommunestyrets behandling av budsjett/handlingsplan og heller ikke ved ekstraordinære møter.
   
 2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretimen fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt, bortfaller spørretiden.
   
 3. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til kommunestyret ved ordføreren. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren skriftlig senest to arbeidsdager før møtet – normalt torsdagen før når et kommunestyre avholdes tirsdag. Spørsmålene skal i hovedsak være muntlig framsatt av spørsmålsstilleren i kommunestyremøtet. Hovedregelen er at spørsmålene leses opp av spørsmålsstilleren.
   
 4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon avvises.
   
 5. Spørsmålene skal være korte, og ordføreren kan gi anledning til replikker. Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på sakslista avvises – spørsmålet kan besvares etter at saken er behandlet.
   
 6. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
   
 7. Oppstår det tvil om forståelsen av dette reglement, avgjør ordføreren spørsmålet. Er et medlem ikke enig i ordførerens avgjørelse om tolkningen av reglementet.
   
 8. Det føres eget referat fra spørretimen.
   
 9. Spørretimen avholdes i åpent møte, dersom ikke annet følger av taushetsplikt eller andre hensyn i henhold til lovverk.

Kontakt oss

Erik Sletten
Ordfører
E-post
Telefon 901 67 135
Stine Akre
Varaordfører
E-post
Telefon 975 06 350
Til toppen