Eier du en sirkeleiendom?

Sirkeleiendom er en eiendom som er kartfestet og avmerket i matrikkelen som en sirkel fordi eiendomsgrensene ikke er fastlagt.

Kartutsnitt av sju eiendommer hvorav fire har sirkel rundt bygningene - Klikk for stort bildeSlik ser sirkeleiendommene ut på kartet. Kartutsnitt fra SÅTE kart

Det er ikke det samme som festetomt. Fagleder geodata Agita Freimane forklarer:

Sirkeleiendommene er eiendommer som har ikke nøyaktige grenser og areal i matrikkelen. Informasjon fra matrikkelen blir brukt av mange: kommunen (plan, bygg, oppmåling, eiendomsskatt), renovasjon, brann og redning, arkitekter, eiendomsutviklere, energiselskap, NAV, SSB, meglere, banker, forsikringsselskaper og forskning. I Trysil kommune har vi 788 sirkelgrunneiendommer. Av dem er 671 opprettet etter 1950. Cirka 700 av sirkeleiendommene er hytteeiendommer. Cirka 190 av disse ligger i Fageråsen. 

Sjekk eiendommen din i kartløsningen vår

Søk om klarlegging av grenser

Vi oppfordrer eierne til å søke om klarlegging av grenser. Det er en oppmålingsforretning der eiendomsgrenser blir gjenfunnet eller markert på nytt og registrert i matrikkelen. I år har vi satt ned gebyret på klarlegging av grenser fordi vi også ønsker å bidra til en mer nøyaktig matrikkel.

Mange fordeler

Noen fordeler med klarlegging av grenser:

 • Naboer blir innkalt til oppmålingsforretning, så kanskje du treffer dem.
 • Eiendomsgrenser blir gjenfunnet eller markert på nytt i terrenget.
 • Grenser blir registrert i matrikkelen og med nøyaktig areal.
 • Ved en eventuell byggesak vet du nøyaktig tomteareal. Det blir brukt for å beregne utnyttingsgraden.
 • Du vet hvor kan du plassere nybygg slik at det er ikke for nær eller på nabotomta.
 • Du slipper stopp i byggesaken. Byggesaksbehandleren kan kreve at grensene blir avklart før hen fatter vedtak.
 • Ved salg av eiendommen vet du nøyaktig areal og hvor grensene er. Da slipper du klage om det fra kjøper i ettertid.
 • Du bidrar til et samfunnsnyttig formål: økt kvalitet i ett av Norges basisregistre, nemlig matrikkelen.

Noen ulemper

Ulempene med klarlegging av grenser er:

 • Du må bruke cirka 10 minutter på å fylle ut skjemaet og sende det til kommunen.
 • Du må kanskje ta fri fra eventuell jobb hvis du vil være med på oppmålingsforretningen, men det er ikke obligatorisk å delta.
 • Du treffer naboer, og dere kan være uenige om hvor eiendomsgrensene går.

 

Slik søker du

 1. Fyll ut skjemaet og sett kryss i pkt. 3.2.
 2. Send skjemaet til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Hent riktig skjema hos Kartverket

Se mer informasjon om klarlegging av eiendomsgrenser på Trysil kommunes hjemmeside

Se gebyrene for klarlegging av grenser på framsikt.no (punkt 10)

Kontakt oss

Agita Freimane
Fagleder geodata
Bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 47 47 29 67
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
Bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 47 47 29 54
Til toppen