Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

24 tryslinger tar helselederutdanning

I løpet av fire år skal de gjennom åtte moduler samtidig som de er på jobb som vanlig.

Seks deltakere og kursholder - Klikk for stort bildeSeks av deltakerne på helselederutdanninga. Britt Støa, Trysil kommune - 23 av dem er fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Blant dem er det både enhetsledere, avdelingsledere, fagledere, sykepleiere og en sosionom. Den siste, Beathe Sande, er fra oppvekst- og kultursektoren. At hun er med, betyr mye for å sikre tverrfaglighet framover når det gjelder barn og unge, sier kommunalsjef for helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Framtidas helsetjenester

Britt mener at dette studiet vil bidra til at vi i Trysil får trygge og reflekterte ledere som jobber sammen mot felles mål. For etter endt utdannelse har de fått en god lederplattform der alle har felles forståelse. Det betyr mye for utviklinga av framtidas helsetjenester. Hun er så glad for at så mange har meldt seg på.

Åtte moduler

Helselederutdanninga er et samarbeid mellom Trysil kommune, Høgskolen i Innlandet, Ambia og Fagakademiet AOF som finansieres med kompetansemidler og OU-midler fra KS.

- Studiet består av åtte moduler som hver gir 7,5 studiepoeng. Studentene skal gjennom en modul hvert halvår. Det blir to to-dagers samlinger per modul. Det gjør det mulig å kombinere studiene med heltidsjobb, sier Britt.

Modulene

De åtte modulene er:

  1. Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter
  2. Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling
  3. Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling
  4. Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse
  5. Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten
  6. Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten
  7. Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten
  8. Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten
Til toppen