Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Søk om utvidelse av skjenkebevilling

Dersom du ønsker å utvide skjenkearealet ditt, skjenketida eller alkoholgrupper på fast basis eller for en kortere periode, må du søke kommunen om utvidelse av skjenkebevillinga di.

Send oss en e-post i god tid med opplysninger om ønskede endringer, begrunnelse for disse og perioden du søker for. En slik utvidelse koster ingenting.

Hvis du vil utvide skjenkearealet, må du legge ved skisse over dette.

Søknaden sender du til postmottak@trysil.kommune.no.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket vårt, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, sender vi saken til Statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Gå til klageskjema

Du kan også sende klage til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller til postmottak@trysil.kommune.no.

Kontakt oss

Line Menes
Næringskonsulent
E-post
Telefon 474 72 938
Til toppen