Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig dersom du selv - eller med annen offentlig hjelp - ikke klarer å skaffe deg egnet bolig eller dersom du trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming.

Leietida er som hovedregel tre år.  Personer med varige funksjonsnedsettelser kan få lenger leietid. 

De kommunale boligene våre omfatter også det som tidligere ble kalt omsorgs- og trygdeboliger, både i sentrum og i grendene. Noen av de som ligger i sentrum, er forbeholdt utviklingshemmede og brukere i psykisk helse.

Se flere detaljer i Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Trysil kommune (PDF, 272 kB)

Til toppen