Korona

Kommuneoverlegen ber oss huske at vi fortsatt lever i en pandemi.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå gruppe 8; friske i alderen 55-64 år. I Trysil tilbys kun Pfeizer-vaksine.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15)
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15) 

Søknad om midler fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefondSkriv inn beløp for de enkelte kostnadspostene.Skriv inn beløp for de enkelte kostnadspostene.
Oppgi finansieringskilde og beløp for hver.Oppgi finansieringskilde og beløp for hver.
Kryss av for finansieringskilder som er klarert/har innvilget oppgitt beløp i oversikten over.Kryss av for finansieringskilder som er klarert/har innvilget oppgitt beløp i oversikten over.


Vedlegg

Søker du om kultivering eller fysisk tilrettelegging, må du ettersende oversiktskart til postmottak@trysil.kommune.no og postmottak@engerdal.kommune.no. Det er viktig at du sender til begge da vi forvalter fiskefondet sammen.
Kartet skal være i målestokk 1:50 000 og vise områdets beliggenhet.
Søker du om fysisk tilrettelegging, må du også ettersende detaljplan/skisse over tiltaket.

Regnskaps- og rapporteringsplikt

Søkere som får tilskudd, må  å levere regnskap og rapport etter regler fastsatt av fondsstyret.
Vi forutsetter at nødvendige tillatelser innhentes før tiltak iverksettes.
Søker kan ikke forvente at vi behandler ufullstendige utfylte søknader eller søknader som mangler ovennevnte vedlegg.

Felt merket med * må fylles ut
Til toppen