Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg har vi tematiske kommunedelplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål som beskriver hvordan vi ønsker at kommunen skal være, kortsiktige mål som hjelper oss å styre utviklingen. Arealdelen skal legge til rette for bruk og vern av kommunens arealer og andre naturressurser. 

Du får opp gjeldende arealdel ved klikke på knappen "Gå til kartet" og velge kartlag kommuneplan.

Gå til kartet

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen