SMIL-midler

Formålet med ordningen er å ta vare på natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet og å redusere forurensning fra jordbruket. 

Kontakt oss

Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Til toppen