Trysil kommune som bedriftseier

Trysil kommune ønsker å være en ansvarlig og forutsigbar eier.

Blant kommunens prinsipper for eierstyring er:

  1. Det skal være åpenhet knyttet til Trysil kommunes eierskap og selskapenes virksomhet, basert på prinsippet om meroffentlighet.
  2. Trysil kommune forutsetter at selskapene drives samfunnsøkonomisk forsvarlig.
  3. En gang i året skal kommunestyret har eierskapsdag der foretak som Trysil kommuneskoger KF, Trysil Industrihus AS, Trysilfjell Utmarkslag SA og Destinasjon Trysil SA får orientere nærmere om drift og utfordringer.
  4. Forhandlingsutvalget som ledes av ordføreren, fungerer som valgkomite for samtlige selskap der Trysil kommune skal oppnevne representanter til styre, representantskap eller bedriftsforsamling.
  5. For å unngå habilitetsproblematikk, bør ikke medlemmer av kommunestyret, kommunedirektøren eller administrative ledere velges inn i selskapenes styrer.

Les mer i eierskapsmeldinga (PDF, 882 kB)

Til toppen