Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig dersom du selv - eller med annen offentlig hjelp - ikke klarer å skaffe deg egnet bolig.

Det er Nav sosiale tjenester som sammen med eiendomsavdelingen i kommunen som har ansvar for tildeling av kommunale boliger.

Kontakt oss

Dersom du trenger hjelp med å skaffe deg en bolig, kontakt Nav sosiale tjenester, og du vil råd og veiledning og hjelp til å søke på tjenesten eller til å skaffe bolig på annen måte.

Nav sosiale tjenester formidler Husbankens låne- og tilskuddsordninger; bostøtte og startlån til kjøp og utbedring.

Klage

Du kan klage på vedtak vi fatter. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til Nav Trysil, Korsbergsvegen 2, 2420 Trysil. 

Kontakt oss

Aud Marit Gjøstøl
Avdelingsleder for sosiale tjenester
E-post
Telefon 412 79 208
Til toppen