Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet har som formål å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

Det er en målsetning at tjenesten skal sette brukeren i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig og forebygge behov for heldøgns pleie- og omsorgstilbud.

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 477 79 970
Gry Lans
Saksbehandler
E-post
Telefon 456 37 526
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
E-post
Telefon 404 48 713
Lise Andersson
Saksbehandler
E-post
Telefon 458 72 499
Til toppen