Følg oss på sosiale medier

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er på Facebook. Skolehelsetjenesten er også på SnapChat.

Elevene på Trysil ungdomsskole kan kontakte oss på helsesysstus for å avtale tid til samtale/veiledning.

Elevene på Trysil videregående kan kontakte oss på helsesysstryvis.

Gå til helsestasjons- og skolehelsetjenestens facebookside

Til toppen