Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Om barnevernet

Kort fortalt

  • Barneverntjenesten kan hjelpe barn og foreldre hvis barn har behov for en bedre daglig omsorg.
  • Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding.

Undersøkes innen en uke

Når vi får en bekymringsmelding, må vi innen en uke bestemme om vi skal undersøke familiens situasjon. Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Finne riktig hjelp

Når vi bestemmer oss for å gå videre med bekymringsmeldingen, vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Denne perioden kalles en undersøkelse og kan ta inntil tre måneder. I disse månedene vil vi be om å få beskrivelser fra både barnet selv, familie og for eksempel helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre og barn over 15 år ikke ønsker hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.

Plan for hjelp

De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Vi lager en plan for den hjelpen som skal gis, og dere har rett til å få både planen og få vedtaket skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

Klagerett

Familien har krav på en begrunnelse for vårt vedtak. Både foreldre og barn over 15 år kan klage på vedtak til Statsforvalteren. Det kan være avslag på hjelp, eller at familien mener de får feil hjelp.

Vedtak mot foreldrenes vilje

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har i slike tilfeller rett på å få dekket utgifter til advokat.

Nyttige lenker:

Barnevernloven

Timelister/kjørelister (DOCX, 129 kB)

Barnevern.no

Bufetats sider om barnevern

Se 10 spørsmål og svar om å melde fra til barnevernet (PDF, 31 kB)

Kontakt oss

Eva Holmseth
Barnevernleder
E-post
Telefon 474 60 905
Til toppen