Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Kan jeg være anonym?

Kort fortalt

Privatpersoner kan melde anonymt til barneverntjenesten.

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:
 

 • Du kan velge å stå fram med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
   
 • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
   
 • Du kan stå fram med navn overfor barneverntjenesten, men be om at det ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
   
 • Dersom du velger å skrive e-post må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på e-posten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  Vi anbefaler ikke å sende personsensitive opplysninger på e-post. Da er det bedre å bruke eDialog som krypterer henvendelsen din.

  Gå til eDialog for å sende bekymringsmelding til barnevernet

Les mer om hvordan sende en bekymringsmelding

Til toppen