Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Byggetrinn 3 er i rute

Bredbåndsprosjektet går framover som planlagt. Husk å sende oss utfylt skjema for egenandelsavtalen.

Laptop, iPad og mobil - Klikk for stort bilde Pixabay

De fleste av oss har de siste månedene observert folk som for eksempel rydder skog, setter opp nye stolper, graver grøfter, strekker fiber i stolper og leverer ruller med gule rør for graving på egen tomt.

 

Bra samarbeid

- Som i alle store prosjekt møter utbygger på små og store utfordringer underveis, men alle involverte jobber godt sammen og har en felles interesse av å holde alle tidsfrister. Telenor og OneCo og deres underentreprenører er svært fornøyde med samarbeidet både med kommunen og innbyggere, forteller bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit.

Status

Sætre Vest til Nysæter og Nybergsund nord er rapportert ferdig utbygd og de fleste kundene her har fått installert fiber eller har en avtale om montering inne.

Buflodgrenda, Øverbygda, Løvåsen, Bekkvang, Høgåsen, Innbygda har planlagt ferdigdato 10. desember. For de fleste kundene i disse områdene gjelder denne datoen fremdeles, men dessverre har det vært en mindre misforståelse mellom Telenor og Elvia rundt noen stolper slik at rundt 50 kunder ikke får levert fiber før over nyttår. De berørte kundene vil få brev og melding direkte fra Telenor om dette. Avtale om montering vil kunne gjøres før jul, men selve installasjonen blir i januar.

Fra Nybergsund og sørover og i Søre Trysil begynner de nå å ta kontakt for å avtale tid for montering hos de første kundene, men sluttdato er 11.2.2021.

Ferdig i 2022

De resterende områdene er per nå meldt at er i rute, men ferdigdato ligger litt lengre frem i tid.

  • 22. februar 2022: Grambolia, Knetten og Sørli, Østby og omegn, Nesvollberget, Storbekken, Kvernmosæter, Løbergsæter, Grønland og Fjellbygda
  • 25. mars 2022: Grøndalen, Tørberget, Nyhus og Varaholla, Rysjølia og Storsvea
  • 10. november 2022: Flendalen, Baksætra, Borgsætra og Ørsjøsætra og Eltdalen
  • 25. november 2022: Søre Osen, Grøtbekklia til Kjernmoen, Baksjøberget og Munksjøberget

- Det er mange som nå ser den svarte kveilen med fiber utenfor huset sitt og tenker at nå kommer de snart og installerer fiberen inne i huset også. Saken er at det ikke er sikkert at det er sammenhengende nett fra stamnettet og frem til din bolig selv om du har fiberen på husveggen da fibernettet bygges bit for bit. OneCo starter oppkobling av kunder så snart nettet er komplett fram til huset. Så vi anbefaler å forholde seg til ferdigdatoene over, opplyser Marianne.

Salg og egenandelsavtaler med kommunen

- Telenor har gjort et godt salg, og det er veldig bra. Trysil kommune ønsker at flest mulig innbyggere griper muligheten og får installert bredbånd hjemme. Men det er fremdeles en for stor forskjell mellom antall salg hos Telenor og antall egenandelsavtaler som Trysil kommune har mottatt, sier Marianne.

Trysil kommune går inn med et svært stort tilskudd til prosjektet og har derfor sagt at alle husstander også må gå inn med et bidrag i utbyggingen. Du vil ikke få krav om innbetaling av egenandelen før fiberen er installert og er det behov for å dele opp innbetalingen er også dette mulig.

Skjema for egenandelsavtale

Her er skjema for egenandelsavtale. (PDF, 593 kB) Du kan også hente skjemaet på servicetorget på rådhuset eller hos bredbåndskontakten. Er du usikker på om du har fått levert egenandelsavtale til kommunen eller har spørsmål, kan du henvende deg til bredbåndskontakten, se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Marianne Fjelltveit
Bredbåndskontakt
E-post
Telefon 45 87 67 66
Til toppen