Bredbåndsatsinga er snart i mål

I løpet av et par måneder vil også de som har ventet lengst på fiber i Trysil, være koplet på. 

Ti personer ute i Drevdalen - Klikk for stort bildeBredbåndskontakt Marianne Fjelltveit og flere fra kommunen har vært på grendemøte i Drevdalen. Også der får de fiber. Marie B. Låte, Trysil kommune  
Bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit har sendt oss denne oppdateringa:

Søre Osen, Baksjøberget, Munksjøberget og Grøtbekklia

Prosjektet i områdene Søre Osen, Baksjøberget, Munksjøberget og Grøtbekklia - det som Telenor kaller Cluster 7 - har hatt god framdrift i sommer. I møte med Telenors prosjektledelse 7. september kunne de opplyse at etter planen vil de første kundene bli kontaktet for avtale om installasjon kanskje allerede rundt 20. september. Det betyr at i slutten av måneden vil de første i Søre Osen bli koblet på fiberen.

150 kunder

Bredbåndskontakten har ingen informasjon om hvilke adresser de starter med, men de pleier å jobbe seg systematisk gjennom området. Det er over 150 kunder som skal koples på, så alle kan selvsagt ikke koples på samtidig. OneCo vil ta kontakt med hver enkelt kunde for å avtale montering inne i huset.

Ikke si opp den løsningen du har i dag før du har avtalt installasjon av fiber. Når fiberen er strukket inn i huset og monteringa inne er gjort, kan fibernettet tas i bruk. Montørene skal sørge for at alt virker før de går.

Flendalen, Baksætra, Borgsætra og Ørsjøsætra og Eltdalen

Opprinnelig planlagt ferdigdato i Flendalen, Baksætra, Borgsætra og Ørsjøsætra og Eltdalen var 10. november, men der gjenstår det i dag bare installasjon hos noen få kunder. Det blir gjort de kommende ukene sammen med installasjon hos kunder i andre områder som av ulike grunner har blitt utsatt. 

Det er selvsagt svært positivt at Telenor, OneCo og deres underleverandører har klart å levere nesten to måneder tidligere enn forventet her og trolig blir også Søre Osen ferdig tidligere enn planlagt. 

Grendemøte i Drevdalen

Telenor, OneCo og kommunen inviterte til grendemøte  i et fantastisk sensommervær på Sjøli gard 25. august. Kommunen hadde med kringle. Kaffen fikset Brage og Vidar Bjørnbekk. Fra kommunen deltok ordfører Erik Sletten, kommunedirektør Jan Sævig, næringssjef Marie Boman Låte og bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit. Telenor stilte med to personer og OneCo med én. Over 15 fastboende og hytteeiere møtte opp for å få informasjon.

Fiber også der

Kommunedirektøren forklarte årsaken til at kommunen valgte fiber og ikke mobilt bredbånd som løsning i Drevdalen. Telenors moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen skisserte litt rundt de utfordringene Telenor møtte i forbindelse med planlegging av et mulig mobilutbyggingsprosjekt, blant annet ekstremt høy kostnad for framføring av strøm til mobilmast. Hovedgrunnen til at kommunen valgte fiber, er derfor økonomi i tillegg til kravene som stilles til bruken av Nkom-midlene som kommunen har fått fra staten. Oliver Svennevig, koordinator for fiberprosjekt i Telenor i Innlandet og Viken fylker, presenterte mulighetene og tjenestene som Telenor tilbyr når fiberen er på plass.

I slutten av september

OneCos prosjektleder Jonny Rung fortalte at skogryddingen oppover i Drevdalen gikk veldig bra, og mener at de første kundene kan bli koblet på fiberbredbåndet i slutten av september også der dersom alt går etter planen. De fleste av dem som får tilbud om fiber, har nå bestilt. Om du lurer på om din adresse kan få fiber, kan du sjekke det  på Sjekk hva vi kan levere hos deg på Telenors nettside.  

Trysil kommune jobber videre med å se på hvilke muligheter som finnes for å løse utfordringen med manglende mobildekning i Drevdalen.

Egenandelsavtaler

Kundene i de første områdene som ble ferdig utbygd, har mottatt faktura på egenandel fra Trysil kommune. Fakturaen blir ikke sendt ut før Telenor rapporterer at de anser seg ferdig med utbyggingen. Når et område er ferdig utbygd, er det ikke lenger mulig å tegne abonnement hos Telenor på de vilkårene som var ved oppstarten av prosjektet. Hvis du vil bestille fiber i ettertid, får du litt andre vilkår. Fram til byggetrinn 3 er avsluttet, må alle tegne egenandelsavtale med kommunen.

Hent skjema for egenandelsavtale med kommunen (PDF, 593 kB)

Du kan også hente det på servicetorget i rådhuset eller hos bredbåndskontakten. 

Og som tidligere anbefalt: Ikke avslutt de bredbåndsavtalene dere har i dag før dere har fått avtalt tidspunkt for tilkobling av fiberen fra Telenor. 

Kontakt oss

Marianne Fjelltveit
Bredbåndskontakt
E-post
Telefon +47 45 87 67 66
Til toppen