Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Leirskole og skoletur

I løpet av grunnskolen har alle elever krav på et leirskoleopphold eller en skoletur med minst tre overnattinger.

Leirskole skal være gratis for elevene. Skolen skal betale for hele oppholdet. En stor del av undervisningen på leirskole foregår utendørs.

Skoleturer

Andre skoleturer behøver ikke å være finansiert av skolen. Inntektskilder kan for eksempel være dugnader, småjobber eller loddsalg. En foresatt eller ei foreldregruppe kan gi ei pengegave til skoleturen, men gaven må være anonym og komme hele elevgruppa til gode. Elevene må regne med å betale noe av maten selv på slike skoleturer.

Til toppen