Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Østmojordet barnehage

Besøksadresse: Gamlevegen 22, 2420 Trysil
Telefon: 45 97 37 95
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 7-16.45, stengt 3 uker i juli samt i romjula og påskeuka

3 avdelinger
Godkjent for inntil 45 barn, 0-6 år

Eierform: Kommunal barnehage

Østmojordet barnehage - Klikk for stort bildeAktiviteter i barnehagen

Barnehagen har et stort og variert uteområde som innbyr til aktiv lek og allsidig fysisk aktivitet året rundt. Flott gapahuk med bålplass gir mulighet til både lek, små utflukter og matlaging på bål. Nærheten til skogen gir fine turmuligheter gjennom hele året, og mottoet er at vegen blir til mens vi går! Ved lengre turer har vi mulighet til å ta buss. 

Lek gir læring

Barnehagens planer, som årsplan og månedsplaner, tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagen og Trysil kommunes oppvekstmodell Onga i Trysil.
Leken har en framtredende plass, både inne og ute, og barnehagen har fokus på læring gjennom lek. Lek og aktivitet bidrar blant annet til utvikling av både språklig og sosial kompetanse, og gode, støttende voksne skal bidra til at barna opplever mestring.

Kultur for læring 

Barnehagen deltar i forbedringsarbeidet Kultur for læring i barnehagen, der målet er å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. Her jobber vi spesielt med relasjoner og språk sett i sammenheng med rutinesituasjoner. 

Arrangementer

Barnehagen har sine egne arrangementer gjennom året. På Lucia-arrangementet og sommerfesten blir barnas familier invitert til å delta. I tillegg har vi høsttur, julegrantenning, nissefest, vinteraktivitetsdag og sommertur (eventuelt et alternativt arrangement). 

Personalet og samarbeid med hjemmet

De ansatte i barnehagen har mange års erfaring i arbeid med barn og utgjør ei stabil personalgruppe.
Det er pedagogiske ledere på hver avdeling, og alle er utdannet barnehagelærere. I tillegg har vi to barneveiledere med fagbrev. 
Vi fokuserer sterkt på et godt og nært samarbeid med hjemmet, preget av åpenhet, tillit og respekt, til barnets beste! 

Søk om plass i Østmojordet barnehage

Årsplan (PDF, 870 kB)

Her er vi:

Kontakt oss

Iselin Solvang Nergård
Kst. styrer i Østmojordet barnehage
E-post
Telefon 459 73 795
Til toppen