Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Jordet barnehage

Besøksadresse: Åkerlykkja 12, 2430 Jordet 
Telefon til avdeling 400 333 67
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 7-16.45, stengt 3 uker i juli samt i romjula og påskeuka

2 avdelinger
Godkjent for inntil 30 barn, 0-6 år

Eierform: Kommunal barnehage

Jordet barnehage - Klikk for stort bilde

Toppen og Tua  

Våre to avdelinger, Toppen og Tua, ønsker små og store barn og deres foreldre velkommen. Barnehagen har 25 godkjente plasser.

Relasjoner og språk

Språk og relasjoner mellom barn og voksne er satsingsområder i Jordet barnehage. Gjennom systematisk og målrettet arbeid jobber vi med disse tett sammenvevde områdene for å sikre barnas språklige og sosiale utvikling og følelse av trygghet i barnehagen.

Kultur for læring

Høsten 2017 startet vi med Kultur for læring. Hensikten med innovasjonsprosjektet er å forbedre barns grunnleggende ferdigheter og forberede dem på morgendagens samfunn. 

Flytsone

I barnehagen vår jobber vi etter Flytsonemodellen (M. Csikszentmihalyi). Utgangspunktet her er at man fungerer best når det er balanse mellom de ferdigheter man innehar, og de utfordringer man blir stilt over for. Når denne balansen er til stede, befinner man seg i flytsonen.

Mestring 

De voksne skal sikre at barna får oppleve trygghet og mestring i det sosiale samspillet med andre; leken er barnas hovedaktivitet. Det er ingen motsetning mellom lek og læring. Leken er snarere en forutsetning for læring hos barn i førskolealder fordi barna lærer og utvikler seg mye gjennom leken.

Medvirkning

Vi tar barns medvirkning på alvor. Barns interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter i barnehagen. Vi vil være åpne for barns innspill, og de voksne må tilrettelegge.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er kjernen i alt vi jobber med i Jordet barnehage. Alt det vi arbeider med innen blant annet lek, danning og de sju fagområdene går direkte eller indirekte tilbake til det å utvikle gode sosiale ferdigheter som empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet.

Natur og friluft

I Jordet barnehage er vi opptatt av at barna skal få gode natur- og friluftsopplevelser. Barna skal få være skapende og nysgjerrige og oppdage mulighetene som naturen byr på. De skal få bruke kroppen gjennom lek og aktivitet i naturlige omgivelser og skal få bruke alle sanser og få kjennskap til naturen og nærmiljøet.

Vi oppmuntrer til selvstendighet og lar barna delta i hverdagsaktiviteter som blant annet å tilberede og rydde etter mat og kildesortere søppel. 

Søk om plass i Jordet barnehage

Årsplan (PDF, 870 kB)

Her ligger Jordet barnehage:

Kontakt oss

Ann-Heidi Thorsteinsen
Styrer i Jordet barnehage
E-post
Mobil 400 33 367
Til toppen