Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vindkraft

Austri Raskiftet har etablert Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner. Vindkraftturbiner-sett-fra-Hammeren
     
Grunnarbeidene startet i august 2016. De 31 turbinene ble satt i drift høsten 2018.
 

Eiere

Austri Raskiftet er eid av Eidsiva (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München (60 %). Det svenske vindkraftselskapet OX2 står for utbyggingen.
Planområdet
Planområdet for Raskiftet vindkraftverk er på cirka 27 km2 og ligger på vestsida av Osensjøen. Høydedragene Raskiftet, Ulvsjøfjellet og Halvorsberget ligger på 770-809 meter over havet. Av området for selve vindkraftverket ligger cirka 78 % av arealet i Trysil kommune.
 

Turbiner

Raskiftet vindkraftverk har installert effekt på 111 MW. Hver av de 31 vindturbinene har en effekt på 3,6 MW. Anlegget skal kunne produsere cirka 370 GWh per år. Det tilsvarer strømforbruket til 18 500 boliger. Turbinene har en tårnhøyde på 117 m og en rotordiameter på 126 m. Total høyde på turbinene fra bakken vil være virka 175 m. De er grå og er utstyrt med hinderlys i henhold til gjeldende regler.
Veger
Det ble oppgitt å være et behov for bygging av ca. 30 km nye internveger inne i planområdet, samt opprusting av adkomstveg på ca. 4 km.
 

Investering

Samlet investeringskostnad for vindkraftverket inkludert nettilknytning var estimert til cirka 1 400 millioner kroner. Vindturbinene er den desidert største kostnaden og utgjør normalt 70-75 % av totalinvesteringen. Øvrige kostnader er først og fremst knyttet til etableringen av infrastruktur som veger, fundamenter og nettilknytning, samt planlegging og prosjektgjennomføring.
 

Konsesjon

Konsesjon ble gitt i juni 2015. Konsesjon på vindkraftverk gis for 25 år. Dersom anlegget skal drives videre etter dette, må det søkes fornyet konsesjon. I utgangspunktet må det legges til grunn at anlegget vil bli stående i all overskuelig framtid. Raskiftet vindkraftverk er den største investeringen, det største byggeprosjektet og det visuelt største naturinngrepet som noen gang er gjennomført i Trysil kommune. 
 

Dokumenter

Dokumenter fra konsesjonsbehandlinga - søknad, konsekvensutredning, høringsuttalelser, andre uttalelser, politisk behandling, tilleggsutredninger med mer finner du til høyre.
I høringsuttalelsesheftene 1, 2 og 3 finner du de høringsuttalelsene som Trysil kommune hadde fått kopi av i forkant av behandlingen av konsesjonssøknaden i Trysil formannskap 5.2.2013. Dokumenter innkommet etter at saken var ferdigutredet den gang, ligger enkeltvis. Dokumentene som heter uttalelse (og ikke høringsuttalelse) er kommentarer som har kommet etter den første høringsfristen.
 

Ny høring

Bestilte tilleggsutredninger lå ute på høring til 20. oktober 2013. Saken ble behandlet i formannskap og kommunestyre 26. november 2013. Høringsuttalelse, saksutredningene og alle vedleggene, inkludert tilleggsutredninger og høringsuttalelser, finner du til høyre i dokumentet Trysil kommunestyres uttalelse til konsesjonssøknaden - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013.
 

Avtale

I samme møte i november 2013 godkjente kommunetyret avtalen mellom Austri Raskiftet DA og Trysil kommune og Åmot kommune om samarbeid ved eventuell utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Saksutredning med vedlegg og vedtak finner du til høyre i dokumentet Trysil kommunestyres godkjenning av avtalen mellom Austri, Trysil og Åmot - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013.
 
 

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mer informasjon

​Austri Vind DA

Statkraft om vindkraft

Fornybar.no om vindkraft

Endelig avtale mellom Austri og Trysil og Åmot kommuner

Trysil kommunestyres uttalelse til konsesjonssøknaden - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013

Konsesjonssøknad

Konsekvensutredning

Trysil kommunestyres godkjenning av avtalen mellom Austri, Trysil og Åmot - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013

Framforhandlet avtaleforslag 

Formannskapets behandling 5.2.2013

Melding om formannskapets vedtak

Foreløpig uttalelse fra Åmot kommune

Austris kommentarer til rådmannens saksutredning

Høringsuttalelser - hefte 1

Høringsuttalelser - hefte 2

Høringsuttalelser - hefte 3

Høringsuttalelse - Ellen og Øivind Larsen

Høringsuttalelse - Wenche Bronken

NVE - krav om tilleggsutredninger

NVE - nye krav om tilleggsutredninger

NVE - tilbakemelding på kommunenes krav om tilleggsutredninger

Naturvernforbundet i Elverum og Åmot - krav om tilleggsutredninger

 Per Øyvind Schiong - Signe B Kjøs - krav om tilleggsutredninger

Austri - tilleggsvurderinger

Mimir - analyse av utenlandske gjesters holdninger

Destinasjon Trysil - konsekvenser for Reiselivsstrategien for Trysil 2012-2020

Uttalelse fra advokatfirmaet Røseid og Tønsberg

Uttalelse fra Anders Dobloug

Uttalelse fra Hans Nordli

Uttalelse fra Ole Ragnar Østby

Uttalelse fra Osensjøen reiselivslag

Uttalelse fra Røbuknappen hytteområde

Kultursalongen på Fagerhøi - invitasjon til vindkrafthelg 1. og 2.6.2013

 Møte med Søre Osen grendeutvalg og Osensjøen reiselivslag 12.6.2013

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 23.11.2018 14:02:41