Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Bedre fylkesveg på vestsida av Osensjøen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.08.2017 09:18:59
Johan Høøk, Helge Haugen, Karsten Vatn og Erik Sletten

​Denne kvartetten er fornøyde med at vegen på vestsida av Osensjøen skal utbedres på strekningen fra Sjøenden til Rubbholvegen. Fra venstre Johan Høøk i OX2, Helge Haugen i grendeutvalget, Karsten Vatn fra Austri Raskiftet og ordfører Erik Sletten.

Foto: Lars Bjelvin, Eidsiva

I høst blir fylkesveg 562 Osensjøen Vest utbedret for fire millioner kroner.

Det skjer etter at Austri Raskiftet har ​inngått en avtale med Statens vegvesen om å utbedre deler av fylkesveg 562. Vindkraftprosjektets totalentreprenør OX2 skal gjøre jobben.

Tiltakene

Utbedringen av det ordfører Erik Sletten kaller en av Trysils dårligste grusveger, blir på strekningen Sjøenden-Rubbholvegen. Jobben består i å skifte ut 20 og forbedre 11 stikkrenner, rense 7,9 kilometer med grøfter og gruse korte strekninger på vegen, ifølge Austris pressemelding.

Anleggstrafikk

- Utbedringstiltakene er i tråd med Statens vegvesens krav for oppgradering av vegen til bruksklasse Bk10 for å kunne håndtere anleggstrafikk i forbindelse med utbygging og drift av Raskiftet vindkraftverk. Vi mener å gjøre ferdig disse vegarbeidene innen utgangen av 2017, sier prosjektleder i OX2 Johan Høøk.

Nødvendig

Vegeier Hedmark fylkeskommune har hovedansvaret for drift og vedlikehold av fylkesvegene. 

- Disse utbedringene er nødvendige for anleggstrafikken i forbindelse med utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Samtidig er det positivt de også kommer alle brukerne av vegen til gode. Derfor var det viktig for Hedmark fylkeskommune å få til en slik avtale med utbygger av Raskiftet vindkraftverk, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Glad ordfører

Ordfører Erik Sletten er glad for at det endelig skjer noe med vegen på vestsida av Osensjøen. Det har grendefolket ventet lenge på.

- Dette vil løfte kvaliteten på vegen. Trysil kommune vil få inntekter fra Raskiftet vindkraftverk fra 2019. Da vil vi vurdere å bruke noe av pengene på infrastruktur som veg. Men vi håper at fylkeskommunen også kommer på banen og sikrer at Osensjøen Vest forbedres ytterligere, sier han.

Sist oppdatert: 08.08.2017 09:45:32