Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

NVE sier ja til Raskiftet vindkraftverk

Illustrasjon av vindmøller på åskam ved sjø

​Illustrasjon av vindmøller på Raskiftet ved Osensjøen.

 

​NVE har gitt konsesjon til bygging av tre vindkraftverk i Hedmark. Ett av dem er Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i Trysil og Åmot.

​På sine hjemmesider skriver NVE at vindforholdene på Raskiftet er spesielt gode. Vindkraftverket vil gi inntil 370 GWh ny kraftproduksjon. NVE har lagt vekt på at vindkraftverk vil være viktige bidrag til å oppfylle politiske mål om økt satsing på fornybar kraftproduksjon i Norge.

Ulemper

Etter NVEs vurdering er de samlete fordelene ved etablering av vindkraftverket med nettilknytning og tilhørende infrastruktur større enn ulempene tiltaket medfører selv om vindkraftverket vil ha vesentlige negative virkninger for landskap, friluftsliv, hyttenæring og Forsvaret. 

Vilkår

NVE har i tillatelsen stilt en rekke betingelser, blant annet om maksimalt støynivå, avbøtende tiltak for friluftsliv og utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan.

Fordeler

- Med avbøtende tiltak og ved at det blir tatt tilstrekkelig hensyn ved etablering av anlegget, mener NVE at disse virkningene ikke er så store at søknadene burde avslås. Vindkraftverket vil gi positive virkninger knyttet til økonomi og næringsutvikling, skriver NVE.

Klageadgang

Om klageadgangen skriver NVE:
- Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Konsesjonsvedtaket og bakgrunnen for det finner du til høyre. 

Sist oppdatert: 07.03.2016 18:54:20