Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Høringsfrist 20.10: Tilleggsutredninger Raskiftet vindkraftverk

Isdannelse på vindmølleving i Kjøllefjord

​Isdannelse på vindmølleving i Kjøllefjord.

Illustrasjon fra høringsdokument.

​NVE har sendt tilleggsutredninger i forbindelse Raskiftet vindkraftverk ut på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2013.

​Miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken i Trysil kommune informerer:

På bakgrunn av konsesjonssøknaden med konsekvensutredning, innkomne merknader og NVEs egne vurderinger har NVE bedt Austri Raskiftet DA om å utarbeide en del tilleggsutredninger. Det er utarbeidet supplerende utredninger for følgende temaer:

  1. Virkninger for fugl, flaggermus og andre pattedyr
  2. Virkninger for Forsvarets aktivitet
  3. Forholdet til Åmot kommunes kommunedelplan for Osenområdet
  4. Alternativ merking av luftfartshinder og forholdet til Luftfartstilsynets regelverk
  5. Risiko for iskast
  6. Risiko- og sårbarhetsvurdering for uønskede hendelser
Du finner dokumentene på lenken til NVE til høyre.   

Høringsuttalelser

Som følge av fastsatte møtedatoer for formannskap og kommunestyre og administrasjonens behov for tid til forsvarlig saksbehandling vil Trysil kommune søke om forlenget høringsfrist. Høringsuttalelser fra andre skal sendes NVE  innen fastsatt høringsfrist 20. oktober.

Trysil kommune ber om at kopi av høringsuttalelser sendes oss på postmottak@trysil.kommune.no

Spørsmål til Trysil kommune om denne saken stilles til miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken.

 

Sist oppdatert: 23.02.2015 13:10:42