Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Besøk på Raskiftet

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 05.06.2019 11:20:00
Sigrun Elsetrønning, Øivind Løken, Magnus Axelsson, Erik Sletten, Bjørn Tore Bækken og Bjørn Myhre

​Fra venstre: Sigrun Elsetrønning, Øivind Løken, Magnus Axelsson, Erik Sletten, Bjørn Tore Bækken og Bjørn Myhre.

Foto: Harald Nyberg, Trysil kommune

28. mai tok ordfører Erik Sletten med seg en delegasjon fra administrasjonen for å få mer informasjon om blant annet lys, lyd og støy fra vindmøllene på Raskiftet.​

​Avdelingsleder Harald Nyberg skriver dette om besøket:

Raskiftet vindmøllepark ble innviet 12. desember 2018. Den består av i alt 31 vindmøller med en rotordiameter på 126 meter og tårnhøyde på 117 meter. Anlegget kan produsere 370 GWh per år, eller tilsvarende forbruket til 19 000 husholdninger.

Lys, lyd og støy

Naturinngrepet er betydelig i et område på over 20 kilometer i utstrekning. Det visuelle kan man ha delte meninger om, men denne gangen ville delegasjonen fra kommunen ha mer informasjon om utfordringer knyttet til lys, lyd og støy som det har vært mest tilbakemeldinger på fra lokalbefolkningen.

Lytter til lokalbefolkningen

Daglig leder på Raskiftet, Magnus Axelsson, forteller at det har vært en oppstarts- og første driftsfase som forventet. Anlegget fungerer bra og leverer omtrent akkurat så mye strøm som man hadde beregnet på forhånd. Når det gjelder klager på støy, så sier han at de tar tilbakemeldinger fra naboer og berørte på alvor, og at de er opptatt av å minimere plager så godt det lar seg gjøre.

- Et anlegg som dette vil produsere støy. Det kommer man ikke bort ifra, men vi skal være her i 25 år, og det er klart at vi ønsker å ha et godt forhold til lokalbefolkningen. Vi mener at nøkkelen til dette er god dialog, sier Axelsson.

Utfordringer med ising

- Vi har for eksempel hatt noen utfordringer med isdannelse på rotorbladene. Det i kombinasjon med tåke og 8-10 sekundmeter vind, gir mere støy. Når naboene ringer om ekstra høy lyd fra anlegget tar vi alltid en sjekk, og det har hendt at vi har stengt ned turbiner på grunn av det, forteller Axelsson.

- Vi har avisingsfunksjoner, men de har ikke fungert tilfredsstillende og dette vil bli utbedret i sommer. Isdannelse gir også dårligere strømproduksjon, så vi er naturligvis opptatt av å redusere det så mye som mulig.

Støymålinger

Konsesjonen som er gitt Austri Vind krever at det gjennomføres støymålinger for å kontrollere at anlegget holder seg innenfor tillatte grenseverdier. Støymålingen skal gjennomføres av utenforstående og etter en fastsatt standard. Den vil bli gjennomført så snart forholdene er slik de skal være, og resultatet vil bli kunngjort så snart rapporten foreligger. Normalt om lag en måned etter at støymålingene ble utført.

Lysstøy

20 av de 31 vindmøllene på Raskiftet har lys på toppen, og åtte av mastene er utstyrt med radar som registrerer objekter i luften som kommer nærmere enn 1,5 kilometer. Da aktiviseres et hvitt blinkende lys i alle mastene for å varsle fly og helikopter.

- Det hvite blinkende lyset kan oppleves som ganske sterkt, og vi ønsker ikke at systemet slår inn mer enn nødvendig. I en startfase vil det alltid være litt kalibreringsproblemer og vi har hatt utfordringer spesielt med en mast, men nå fungerer det bedre. Samtidig er vi litt overrasket over hvor mye flyginger det har vært i nærheten, og det er jo selvsagt svært viktig at pilotene får tilstrekkelig varsling, sier Axelsson.

Solid prosjekt

Ordfører Erik Sletten er fornøyd med informasjonen under befaringen og understreker at det er viktig med god dialog.

- Fra kommunens side ser prosjektet veldig solid ut og det er viktig med gode relasjoner. Vi får inntrykk av at de som klager på støy blir tatt på alvor, og vi ser frem til mer informasjon etter at støymålingene er gjennomført i sommer, oppsummerte han.

 

 Bildeglimt fra befaringen

Befaring Raskiftet (7)Befaring Raskiftet (8)Befaring Raskiftet (11)Befaring Raskiftet (12)Befaring Raskiftet (20)Befaring Raskiftet (21)
 Mer informasjon

Sist oppdatert: 05.06.2019 11:23:04