Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Befaring i Raskiftet

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 30.06.2017 13:25:00
To menn ser på støping av et fundament

​Her støpes et av mange fundamenter.

Foto: Bjørn Tore Bækken, Trysil kommune

 

​Aktiviteten i Raskiftet er stor om dagen. Fundamenter til 31 vindturbiner skal støpes og vegutbygginga er godt i gang.

​26. juni var Trysil og Åmot kommuner på befaring i Raskiftet sammen med NVE, Austri Raskiftet/Eidsiva Energi og utbygger OX2.

Fra nord til sør

Fra Trysil kommune deltok ordfører Erik Sletten, varaordfører Knut Løken, kommunalsjef Bjørn Myhre, næringssjef Gro Svarstad og avdelingsleder og miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken. - Vi fikk omvisning i anleggsområdet fra nord til sør, og vi fikk se hva som skjer nå, hva som er gjort hittil og videre framdrift, forteller Bækken.

Kraftproduksjon

Raskiftet vindkraftverk skal etter planen være i drift vinteren 2018/2019 og vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året. Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Det er hele 31 vindturbiner som er planlagt i drift, og den totale investeringen i prosjektet er på over 1,4 milliarder kroner.

Miljøhensyn

Det er NVE's miljøtilsyn som har ansvaret for å følge opp utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Tilsynet skal sikre at utbyggingen skjer i henhold til de vilkår og krav som følger av konsesjonen og gitte tillatelser.

Skånsomt

- Utbygger viser en tydelig interesse og vilje til å gjennomføre utbygginga så miljøvennlig som det er realistisk mulig. Selv om det er et stort inngrep, gjør utbygger det så skånsomt som mulig, sier ordfører Erik Sletten.

Vegarbeid

- Mye av vegsystemet i området er nå på plass eller under etablering. Akkurat nå bygges ny veg helt fram til Raskiftet-toppen. Og lenger sør i området er allerede en del av veganlegget ferdigstilt, forteller Bjørn Tore Bækken.

180 meter høyt

Flere fundamenter til selve vindturbinene er støpt eller støpes i disse dager. Det kreves store fundamenter for å holde vindturbiner med en navhøyde på 117 meter og en totalhøyde på 180 meter, inkludert rotoren.

Mye betong, stein og grus

Hvert fundament krever 500 kubikkmeter, så det er kontinuerlig trafikk av betongbiler. Det kreves også store mengder stein- og grusmasser til vegbyggingen og etableringen av turbinplassene. Aktiviteten på de tre massetakene som er etablert i området er derfor stor.

Ny befaring og åpen dag

Det er lagt opp til en ny tilsvarende befaring i NVE's regi til høsten. Videre planlegger OX2 en åpen dag i området etter sommerferien, der publikum får anledning til å se området og få informasjon om det som skjer. Vi minner om at området nå er et anleggsområde, og at det ikke er tilgang for allmennheten til å benytte vegnettet inne i området.

Alle foto: Bjørn Tore Bækken, Trysil kommune

 Bildeglimt fra befaringa

Befaring i Raskiftet 1Befaring i Raskiftet 2Befaring i Raskiftet 3Befaring i Raskiftet 4Befaring i Raskiftet 5Befaring i Raskiftet 6Befaring i Raskiftet 7Befaring i Raskiftet 8Befaring i Raskiftet 9Befaring i Raskiftet 10Befaring i Raskiftet 11Befaring i Raskiftet 12Befaring i Raskiftet 13Befaring i Raskiftet 14Befaring i Raskiftet 15Befaring i Raskiftet 16Befaring i Raskiftet 17Befaring i Raskiftet 18Befaring i Raskiftet 19Befaring i Raskiftet 20Befaring i Raskiftet 21

 

 

 


Sist oppdatert: 30.06.2017 13:33:13