Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord

To traktorer grøfter ute på et jorde, en mann står bak traktorene

​Drenering av jordbruksjord.
Foto: Svein Skøien

 

Det er fremdeles igjen midler som kan gis som tilskudd til drenering og grøfting av jordbruksareal både innen den statlige tilskuddsordningen og det kommunale landbruksfondet.

Eier eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet kan søke om tilskudd til drenering.

Formål

​Formålet med den statlige tilskuddsordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, som har potensial for økt jordbruksproduksjon, ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord. Samtidig ønsker man også å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Tilskudd

Tilskudd kan gis til:
  • Systematisk grøfting: inntil kr 1 000 per dekar
  • Usystematisk grøfting: kr 15 per løpemeter, begrenset oppad til kr 1 000 per dekar
  • Profilering: inntil kr 1 000 per dekar
  • Omgraving av myr: inntil kr 1 000 per dekar
Bare areal som påvirkes av dreneringen skal inngå i arealberegningen. Tiltaket kan ikke påbegynnes før søknaden om tilskudd er innvilget.

Søknad

Søknadene behandles etter gjeldende forskrift: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25.6.13, samt Retningslinjer for midler avsatt over Jordbruksavtalen til drenering av jordbruksjord.
Bruk søknadsskjemaet Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord som er et eget søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet skal legges ved søknaden.
Søknaden med vedlegg sendes til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Tilskudd fra landbruksfondet

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal kan også søkes fra Trysil kommunes landbruksfond. Landbruksfondets egne vedtekter, søknadsskjema om mer informasjon finner du til høyre under landbruksfondet. I artikkelen Trysil kommunes landbruksfond kan du lese mer om formål, hvem som kan søke og hvordan du søker.
 
Mer informasjon om begge tilskuddsordningene, samt kontaktinformasjon til landbruksavdelingen finner du til høyre.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 11:29:25