Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil kommunes landbruksfond

Kyr på bås

​Kyr ved fôrbrettet.

 

​Trysil kommunestyre har satt av 3 millioner kroner i et landbruksfond i 2014.

I forbindelse med budsjettbehandlinga for 2013 vedtok kommunestyret å opprette et landbruksfond med 2 millioner kroner i 2013 og nye 3 millioner kroner i 2014. Pengene skal brukes til tradisjonelt landbruk.

Formål

Fondet er på 3 millioner kroner som kan brukes som tilskudd til:
  • nybygging og renovering av eldre landbruksbygg slik at de fyller krava til husdyrrom etter gjeldende lover og forskrifter
  • grøfting av fulldyrka jordbruksareal
  • nydyrking
  • driftsbygninger for videreforedling av gårdens produkter
  • prosjektarbeid knytta til satsing på lokal mat fra landbruksnæringa i Trysil kommune
  • silo, høytørke og platting for fôring ute

Aktuelle søkere

Søkere må tilfredsstille grunnvilkår for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket, jfr. § 3 i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Videre stilles det krav om at det omsøkte tiltaket ikke er påbegynt når det søkes om tilskudd. Les vedtektene til høyre for å se hvilke andre krav som stilles.

Søknad

Det er ingen søknadsfrist, men søkere må bruke landbruksfondets egne søknadsskjemaer og søke før tiltaket igangsettes. Søknader sendes postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.
 
Vedtekter, søknadsskjema og den politiske behandlinga finner du til høyre.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 11:29:24