Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Snøskuterleden i Ljørdalen er åpen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 02.01.2020 15:30:00
Skutertur i Ljørdalen. Foto: Kurt Egil Smuk Larsen

I fjor varte skutersesongen i Ljørdalen fra 9. februar til 22. april 2019.

Foto: Kurt Erik Smuk Larsen

Snøskuterleden mellom Ljørdalen og Linnes er åpen.

Ljøradalen Snøscooterklubb har merket og skiltet den godkjente snøskuterleden som går fra Ljørdalen sentrum og nordover til riksgrensa ved Linnes der man kommer inn på løypenettet på svensk side ved Gørdalen.Tilførselsleden fra Bjørneby 7-8 kilometer nord for Ljørdalen ble også klar til fjorårets sesong.

Mindre endringer

I henhold til § 4 i kommunens forskrift om snøskuterløyper har vi anledning til å gjøre endringer i løypetraséen i tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal hensyntas.

- Vi foretok noen slike endringer før fjorårets sesong, opplyser Øivind Løken, rådgiver i natur- og miljøforvaltning i Trysil kommune. Disse er:

  • Ny trasé ved kryssing av Drevdalsvegen. Krysningspunktet er flyttet noen meter vestover, da man basert på fjorvinterens erfaring ser at dette vil bli en tryggere og bedre løsning ved mye snø.
  • Ny trasé fra Ljørdalen Bil og Maskin og ut til høyspentlinje.
  • Ny trasé sør for Ljørdalen sentrum der leden er blitt flyttet litt lengre unna bebyggelse. Den går nå forbi skytterbanen.
  • Mindre justering av «bensinleden» inn til den gamle bensinstasjonen i Ljørdalen.

Mer info

Til høyre finner du oppdaterte kart over skuterleden, forskrift med bestemmelser for bruk av leden og bruksanvisning til kommunekart-appen.

Sist oppdatert: 05.03.2020 07:39:42