Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

9.3.2018: Anbudsfrist for sentrumsplanen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.03.2018 12:27:41
Ariane Bekk Norstad og Carina Reierson Ausdal

​Vi satte sentrumsplanen på kartet sommeren 2017. Nå har vi lagt kjøp av plantjenestene ut på anbud.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Trysil kommune ønsker å kjøpe plantjenester for å utarbeide områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum.

Anbudsfristen er 9. mars kl. 12, men kan bli forlenget som følge av ​spørsmål til konkurransen, sier Svend Hoff Johnstad i Abakus AS som kjører anbudskonkurransen for oss.

Formål

- Formålet med områdeplanen er å legge til rette for å utvikle et 365-dagers sentrum. Med det menes et sentrum som er velfungerende og attraktivt som bosted for fastboende hele året, som arbeidssted for de funksjoner som ligger i sentrum og som er attraktivt også for besøkende, sier han.

Delmål

I planprogrammet for områdeplanen er fem delmål listet opp: 

  • Legge til rette for utbyggere og de som ønsker å utvikle sentrumsarealer, slik at de gis mulighet til å realisere sine planer innenfor gitte rammer.
  • Definere og avgrense sentrumskjerneområdet som handels- og forretningssenter og for tettere boligbebyggelse.Styrke og videreutvikle Innbygdas identitet gjennom å ivareta viktige deler av den eldre bebyggelsen, samtidig som en åpner for fortetting og fornying.
  • Legge til rette for et variert og mangfoldig kultur- og forretningstilbud i sentrumskjernen.Legge til rette for turister i sentrum, bl.a. ved å vurdere tilrettelegging for flere gjestesenger.
  • Sikre gode og varierte boligtilbud, med bl.a. gode oppvekstsvilkår for barn og unge og godt tilrettelagt for eldre. Det skal være trygt og godt å bo og vokse opp i Innbygda.Sikre lekeområder og sikkerhet rundt uteoppholdsareal.
  • Sikre grønnstrukturen langs Trysilelva, og møteplasser, park- og grøntarealer for øvrig.

Potensielle anbydere finner mer informasjon på mercell.com.

Sist oppdatert: 10.03.2018 00:51:32