Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

27.2.2015: Høringsfrist for flyplassen i Sälen

Vinterkledt skog med fly over og påskriften Scandinavian Mountains

​Oversiktsplanen for flyplassen og handelssenteret i Sälen er ute på høring.

 

​Malung-Sälen kommune har lagt oversiktsplan for flyplassen i Sälen ut til offentlig ettersyn. Vi inviterer til informasjonsmøte på Trysil folkebibliotek tirsdag 17. februar kl 17.

​Mobergskjølen - flyplass med airport sentrum kaller svenskene høringsdokumentene. Sälen-Trysil Airport har vært det offisielle navnet på flyplassen med handelssenter. Nå er den også kjent som Scandinavian Mountains. 

Avdelingsleder for plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen i Trysil kommune Bjørn Tore Bækken skriver:

Flyplassen

Oversiktsplanen for Mobergskölen omfatter forslag om utvidelse av Rörbäcksnäs flyplass fra en lengde på 1 199 meter og en bredde på 30 meter i dag til en lengde på inntil 2 500 meter og en bredde på 45 meter. Flyplassen vil med det kunne ta imot moderne charterfly og legge til rette for et betydelig større marked for turistdestinasjonene i Trysil, Engerdal, Sälen og Idre. Utvidelsen av rullebanen vil krysse nåværende veg mellom Rörbäcksnäs og Sälenfjellet. Det foreslås å legge om denne vegen sør for flyplassen.

Handelsområde

I sammenheng med flyplassen planlegges også et nytt handelsområde på cirka 35 000 kvadratmeter. Målgruppen for senteret er tenkt å være turister, fastboende og tilreisende for grensehandel.

Oversiktsplan

En oversiktsplan er etter svensk plan- og bygningslov veiledende for senere detaljplanlegging, men ikke juridisk bindende. Plandokumentene består av en planbeskrivelse og et plankart. Dem finner du til høyre. De ligger også til gjennomsyn på servicetorget i Trysil rådhus. 

Høring

Høringen av oversiktsplanen har som formål å forbedre kunnskapsgrunnlaget og gi allmennheten innsyn i og mulighet til å påvirke planene. Høringsfristen er 27. februar 2015.

De som har synspunkter sender dem til: 
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung
Sverige
E-post: kommun@malung-salen.se

Kontaktinformasjon

De som trenger mer informasjon, kontakter byarkitekt Tomas Johnsson, e-post: tomas.johnsson@malung-salen.se, tlf 0046 280 181 69, www.malung-salen.se.

 

Sist oppdatert: 20.03.2015 09:03:33