Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

SNO registrerer jerv i Hedmark

Jerv i snølandskap

Statens naturoppsyn er i gang med årets jervregistrering i Hedmark.

Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn

 

​Statens naturoppsyn (SNO) er i gang med årets bestandsregistrering av jerv i Hedmark.
Miljøverndepartementet har gitt Statens naturoppsyn (SNO) i oppdrag å registrere store rovdyr. Oppdraget er hjemlet i Lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996

Snøskuter og helikopter

Under registreringen som vil pågå til i mai, vil det bli brukt snøskuter og helikopter. Det er tillatt med hjemmel i naturoppsynsloven § 3, og i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4.

Ansvarlige i Trysil 

Til høyre finner du en oversikt over personellet i SNO med telefonnummer og ansvarsområder. Det er Arve Skjærbekk og Bjørnar Johnsen som har Trysil som ansvarsområdet.
 
Sist oppdatert: 01.06.2015 00:53:35