Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Raskt økende vannføring i Trysilelva

Flomstein står like ved elvebredden, flere bjørketrær står under vann

Trysilelva stiger, her like ved flomsteinen i Trysil sentrum.

Foto: Kinga Adam, Trysil kommune

 

De siste dagers godvær har ført til at snøsmeltingen har fått fart på seg. Bekker, åer og elver er nå flomstore.

​Vannføringen i Trysilelva ved målestasjonen i Nybergsund har økt med 57 m3 per sekund fra 20. mai kl 10 til 21. mai kl 10.

Mulig 5-årsflom

Vannføring for middelflom, som tilsvarer 335 m3 per sekund, ble nådd 20. mai cirka kl 12. Også bekker og åer har stor vannføring. Hvor stor flom vi får i dagene som kommer avhenger av temperatur og nedbør, men i et varsel fra NVE mottatt på formiddagen i går antydes en 5-årsflom.

Gangbru over elv med høyere vannstand enn vanlig
Under Gammelbrua i Trysil sentrum står vannet høyere enn normalt.

Pumpe sender vannet ut i elva igjen ved en flomvoll
Pumpene går.

Elv som går over sine bredder, flere grønne bjørketrær står under vann
Trysilelva er flomdiger.

Følg med på utviklingen

De som har verdier/gjenstander som kan være utsatt for høy vannstand oppfordres til å følge med på utviklingen og gjøre nødvendige tiltak.
På NVE sine hjemmesider kan man følge med på utviklingen her. NVE har også utviklet siden www.varsom.no. Her publiseres flomvarsler, og det gis råd om hva den enkelte kan gjøre ved en flomfare.

Beredskapstelefon

For lettere å komme i kontakt med Trysil kommune ved en flomsituasjon og stille spørsmål rundt dette, har vi tatt i bruk en egen beredskapstelefon: 91 81 45 15. Vegbrudd på kommunale veger eller tilløp til dette, kan varsles på samme nummer.
 
Skrevet av teknisk sjef Hans Martin Aas
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 08:51:19