Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

24.9.2018: Høringsfrist for Raskiftet-fondets vedtekter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.09.2018 08:29:19
Raskiftet vindmøllepark i Søre Osen

Fra 2019 setter Trysil kommune inn 2 millioner kroner årlig i Raskiftet-fondet. Nå er vedtektene for bruken av fondet ute på høring.

​Foto: Erik Sletten, Trysil kommune

​De som vil mene noe om bruken av Raskiftet-fondet, må sende oss et skriftlig høringssvar innen 24. september.

​Kommunestyret vedtok i 2013 å sette av to millioner kroner hvert år i 25 år i et fond som skal brukes på avbøtende tiltak og næringsutvikling i Osensjøområdet.

Raskiftet-fondet

Fondet kommer som en følge av etableringa av Raskiftet vindmøllepark. Vi har gitt det navnet Raskiftet-fondet.

- Fondet kan brukes fra og med vindkraftverkets første hele driftsår, det vil si fra 2019, sier næringssjef Gro Svarstad.

Økt trivsel

I forslaget til vedtekter heter det blant annet at fondsmidlene skal benyttes til avbøtende tiltak som bidrar til økt trivsel, bosettings- og besøksattraktivitet i området. Eksempler på prosjekter som kan støttes er tilrettelegging og infrastruktur, fysiske investeringer og markedsføring og profilering. Lag, foreninger og enkelt personer kan søke om midler.

Infrastruktur

Midlene kan nyttes i spleiselag med andre aktører om større infrastrukturprosjekt som utbedring av veg og flerbrukshall. Midlene kan nyttes til å dekke lånekostnader, eventuelt mellomfinansiere større infrastrukturprosjekt. Midlene kan ikke brukes til løpende drift eller sanering av gjeld.

Vedtekter

I prosessen med å lage forslag til vedtekter for fondet har Søre Osen grendeutvalg deltatt.

- I tillegg har vi innhentet informasjon fra Åmot kommune, fra jurister i KS, fra advokatfirmaet Kluge og fra Hedmark fylkeskommune, sier Gro.

Du finner forslaget til vedtekter til høyre.

Høring

Vi inviterer nå lag, foreninger, lokalbefolkningen i Søre Osen og andre interesserte til å komme med synspunkter på forslaget til vedtekter. Bruk skjemaet til høyre eller send til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 24. september 2018.

Har du spørsmål, kontakt næringssjef Gro Svarstad - se kontaktinfo til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 25.09.2018 00:52:04