Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

21.4.2017: Høringsfrist for kulturminner og kulturmiljøer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.02.2017 13:46:36
Grendehuset Varden i Skjærberget

​Søre Trysil historielag har lokalet i Skjærberget på sin liste over kulturminner og kulturmiijøer. Lokalet fra 1863 var ett av Trysils første skolehus og kanskje det eldste som står i dag.

Foto: Runa Skyrud

Vi skal lage en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil. Høringsfristen er forlenget til 21. april.

Trysil kommune har fått 200 000 kroner av Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren for å lage en kommunedelplanen.

I gang

Kultursjef Anne Norderhaug Sætre varsler nå, slik hun skal ​ifølge plan- og bygningsloven § 11-12 at arbeidet har startet opp. Hun har forslag til planprogram klart, og det er lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Hovedmål

Hovedformålet med planen er å kartlegge og vurdere kulturminner i Trysil. I denne omgang er hovedfokuset på tømmerfløting, industrielle anlegg, setermiljøer, krigsminner, Innbygda som tettsted, turisme, byggeskikk, veger, finnekultur og skihistorie. Lista kan bli lenger, så det er bare å engasjere seg.

Innspill

Innspill eller merknader til planprogramforslaget som du finner til høyre, sender du til oss innen 31. mars - aller helst på skjemaet til høyre, men du kan også sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.04.2017 00:53:10