Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

6.8.2020: Frist for innspill til Skihytta Vest

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.07.2020 13:11:09
Kart over Skihytta Vest

​Skihytta Vest kan bli Trysils nye utstillingsvindu med 150 eksklusive tomter og to skiheiser.

​På vegne av Trysilfjell Utmarkslag SA har Arkitektbua AS sendt ut varsel om oppstart av planarbeid for Skihytta Vest.

​Planområdet er på cirka 1 503,4 dekar og ligger nord for Vestbyvegen. Der tenker de å legge ut 150 hyttetomter og to skiheiser.

Utstillingsvindu

kommuneplanen er angitt som HC1517. Området har et stort potensial til å bli Trysils nye utstillingsvindu, og de foreløpige planene legger opp til eksklusive tomter med gjennomarbeidede infrastrukturløsninger blant annet i form av veger, ski in-/ski ut-tilbud, tomtestørrelser, beliggenhet, skibakker og heiser, heter det i oppstartsvarselet.

Innspill

De som har innspill eller kommentarer til planene, kan sende dem til firmapost@arkitektbua.no eller Arkitektbua AS, Størksvegen 2, 2421 Trysil senest 6. august 2020.

Etter at merknadsfristen er ute, vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes til Trysil kommune for saksbehandling. Etter førstegangs behandling i kommunen vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn. Da blir det anledning til å komme med merknader til forslaget før videre saksbehandling (ev. revisjon og politisk behandling).

Relevante dokumenter finner du under Mer informasjon. Se også www.arkitektbua.no.

 

Sist oppdatert: 07.08.2020 00:53:08