Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

20.2.2016: Frist for kommentarer til oppstart av planarbeidet på Trysilfjellet Arena

Foto av planområdet

​Planområdet der Trysilfjell Utmarkslag ønsker utbygging, er merket med rødt på bildet.

​Trysilfjell Utmarkslag vil bygge leiligheter, næringsbygg med treningssenter, fysioterapi, aktiviteter, sportsutsalg, garderober og kontorer ved Trysilfjellet Arena.

​Arkitektbua varsler om oppstart av planarbeidet. Fristen for å komme med merknader er 20. februar. Arealplanlegger i kommunen Christer Danmo skriver:

Planarbeid

Arkitektbua AS varsler på vegne av tiltakshaver Trysilfjell Utmarkslag SA om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Trysilfjellet Arena område AFT1 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planområdet er på cirka 81,6 dekar og ligger sør for Vestbyvegen, både øst og vest for øvre innkjøring til Trysil Turistsenter. Reguleringsplanen inngår i områdereguleringsplan for Trysilfjellet Arena datert 17.9.2013 og kommuneplanens arealdel 2014-2025 datert 18.2.2014.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsleiligheter og næringsbygg for skiarenaen. Den foreløpige skissen som er lagt fram for kommunen legger opp til fritidsbebyggelse i to etasjer med fire enheter. Parkering løses gjennom flateparkering. Videre etableres et næringsbygg som er tenkt med garderobeanlegg, treningssenter, sportsutsalg, kontorer mv. Det skal samtidig legges til rette for nødvendig infrastruktur i form av bil- og gangvegsystem og planfri kryssing av Vestbyvegen.

Oppstartsmøte

Viktige momenter som ble trukket fram på oppstartsmøtet, var ROS-analyse, naturgrunnlag, lokaliseringsfaktorer og friluftsinteresser, estetikk og byggeskikk, avfallshåndtering, naturmangfold, vannforsyning og avløpsforhold, trafo/linjenett, enøk-løsninger, infrastruktur (deriblant veg og trafikktekniske forhold) og lekeplass.

Planområdet

Planområdet kan ses i kommunens kartløsning. Oppstartsvarselet og referat fra oppstartsmøtet finner du til høyre.

Merknader

Merknader og synspunkter som kan være av betydning for det videre planarbeidet, sendes til
Arkitektbua AS, Størksvegen 2, 2421 Trysil, firmapost@arkitektbua.no innen 20. februar 2016.

 

Sist oppdatert: 22.02.2016 00:51:56