Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

30.9.2016: Høringsfrist for to nye naturreservater

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.07.2016 10:40:01
Blandingsskog

​Fylkesmannen foreslår å opprette to nye naturreservater med interessante skoger i Trysil.

Illustrasjonsfoto

​Fylkesmannen foreslår å opprette to nye naturreservater i Trysil. Høringsfristen er 30. september.

​Det ene er Regnåsen - Hisåsen naturreservat nord for Rysjøen i Søre Trysil. Det andre er Granbekken - Drevja naturreservat i Drevdalen i Østre Trysil.

Regnåsen - Hisåsen

Det foreslåtte naturreservatet dekker et område på 17 100 dekar. Formålet med vernet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i barskog- og myrtyper med store arealer gammel furuskog med innslag av urskogelementer.

Enestående

Fylkesmannen sier at forekomsten av denne type skog nedenfor fjellskogen er nokså enestående i Hedmark. Deler av skogen består av 200-400 år gamle furuer og 150-200, kanskje 300, år gamle graner. Området har særskilt stor betydning for biologisk mangfold fordi det fins en rekke sårbare og sjeldne arter der som trenger gammelskog og død ved for å overleve.

Granbekken - Drevja

Området er på 7 200 dekar og ligger i hovedsak i ei nordøstvendt li fra Drevja opp mot Råhovden og Tjønnåsen. Det fins fine sumpskoger i området. Ugrøftede sumpskoger og kildeliknende vegetasjon der grunnvannsspeilet ikke er senket, er lite representert i verneområder i Hedmark.

Høring

Høringsfristen er 30. september. De som vil uttale seg, gjør det til fmhepost@fylkesmannen.no - mer informasjon på Fylkesmannens side til høyre. Han vil så vurdere uttalelsene og eventuelt foreslå endringer overfor Miljødirektoratet som går gjennom saken og sender verneforslagene til Klima- og miljødepartementet for sluttbehandling. Eventuelt vedtak om å opprette naturreservatene fattes av Kongen i statsråd. 

Høringsdokumentene finner du til høyre.

Sist oppdatert: 19.10.2016 12:02:18